WAIT-NET.GR & VPN με PWMN

Το PWMN ενδιαφέρεται για απομακρυσμένες διασυνδέσεις με άλλα δίκτυα της Δυτικής Ελλάδος
tsatasos
Intel 80286
Posts: 128
Joined: Mon Oct 18, 2010 3:56 pm
PWMN Wind ID: 724
Location: Άνω Γλυφάδα - Μεσολόγγι

Re: WAIT-NET.GR & VPN με PWMN

Post by tsatasos »

Για μένα λες? Εγώ δύσκολα να συνδεθώ τώρα σε κάποιο δίκτυο. Αργότερα βλέπουμε...

Post Reply