Καταστατικό PWMN

Γενική Συζήτηση Θεμάτων του που αφορούν το δίκτυό μας
tolias
IBM 701
Posts: 14
Joined: Wed Jul 28, 2010 3:23 am
PWMN Wind Node ID: 0

Re: Καταστατικό PWMN

Post by tolias »

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 84 του OAAE τα μέλη αστικής εταιρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δεν υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ καθ’ όσον δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του αρ.1, παρ. 2, εδάφιο α του Π.Δ. 258/05, διότι ελλείπουν παντελώς οι προϋποθέσεις του Εμπορικού Νόμου, δηλαδή η εμπορική δραστηριότητα με σκοπό τον προσπορισμό και την διανομή κερδών εξαιτίας της δραστηριότητας αυτής. Ως εκ τούτου ή παίρνετε χαρτί από τον εκάστοτε OAEE για απαλλαγή ή προσκομίζεται στην εφορία το ανώτερο έγγραφο (είναι θέμα της εκάστοτε εφορίας αν δεχτεί.. )
Όσο για τα έξοδα ... απαιτείται από την εφορία με την έναρξη της εταιρίας το 1% επί του κεφαλαίου και εννοείτε να αγοραστούν από ένα βιβλιοπωλείο τα σχετικά βιβλία ώστε να θεωρηθούν.

tolias
IBM 701
Posts: 14
Joined: Wed Jul 28, 2010 3:23 am
PWMN Wind Node ID: 0

Re: Καταστατικό PWMN

Post by tolias »

Όσο για την διαδικασία πάτε με το καταστατικό υπογραμμένο στο πρωτοδικείο. Γράφεστε στο βιβλίο εταιριών του πρωτοδικειου ,και από εκεί γραμμή στην εφορία για τα παραπάνω. Kαταστατικά χρειάζονται όσα οι εταιροι + ένα για το πρωτοδικείο +ένα για την εφορία + ένα για την αγια ελεούσα...

Έχετε σε ένα φάκελο ωστόσο τους σχετικούς νομους διότι στην εφορία μπορεί να πέσετε σε κάνα δυσκοίλιο υπάλληλο.

Post Reply