Γενέθλια

Χώρος ελεύθερης συζήτησης
Post Reply
User avatar
korkakak
AMD Athlon
Posts: 992
Joined: Wed Mar 07, 2007 11:52 pm
PWMN Wind Node ID: 87
Location: Πλατεία Όλγας

Γενέθλια

Post by korkakak »

Και το forum σαν υπηρεσία έχει γενέθλια καθώς κλείνει ένα χρόνο λειτουργίας.

Δυστυχώς την ακριβή ημερομηνία την χάσαμε και είμαστε πλέον στον 1 χρόνο και μια βδομάδα.

Το πρώτο ιστορικό post (στο τότε SPN forum >>> εδώ <<< )

Happy birthday :lol:
Voilà! In view, a humble vaudevillian veteran, cast vicariously as both victim and villain by the vicissitudes of Fate. This visage, no mere veneer of vanity, is a vestige of the vox populi, now vacant, vanished. However, this valorous visitation of a by-gone vexation, stands vivified and has vowed to vanquish these venal and virulent vermin van-guarding vice and vouchsafing the violently vicious and voracious violation of volition.

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΕ ΕΝΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ! ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΕ ΤΟ wiki

:arrow: my blog

Post Reply